삼성 스위치 다운로드

삼성 앱 다운로드 서버에 연결 중
20 czerwca 2018
if you wonder 다운로드
5 lipca 2018

삼성 스위치 다운로드

대부분의 사람들은 삼성 스마트폰에서 사용할 수 있는 애플 리 케이 션 우주를 모르고 있다. 예를 들어, Google Play에서 사용할 수 있는 70만 이상의 앱이 있습니다. 이 대규모 앱에서 스마트 스위치를 사용 하면 즐겨 찾는 앱을 찾아 개별적으로 검색할 필요가 없습니다. 스마트 스위치를 통해 앱을 전송 하는 마음을 안심할 수 있습니다. 비 삼성 기기에서 지원 되는 삼성 기기로 전환 하고자 하는 경우 pc 소프트웨어 인 „스마트 스위치 pc”를 사용 하십시오. 자세한 내용은 여기로 이동 하십시오. 삼성 스마트 스위치는 백업 전화 데이터를 수 있는 소프트웨어입니다. 당신은 스마트 스위치를 사용 하 여 삼성 갤럭시로 iCloud에서 아이폰 백업을 복원할 수 있습니다. iCloud에서 스마트 스위치를 통해 전송 하기 위해 사진, 연락처, 문자 메시지, 이벤트, wi-fi 설정, 알람, 브라우저 북마크 및 통화 기록이 지원 됩니다.

이 도구를 다운로드 하 고 설치 하는 절차는 매우 간단 하며 Windows 컴퓨터와 mac 모두에 적용 됩니다. 링크를 들어, 공식 삼성 스마트 스위치 웹사이트로 향합니다. 오른쪽 링크 (Windows 또는 Mac)를 다운로드 하 고 파일을 실행 합니다. 설치가 완료 되 면 기본적으로 제품군을 실행 해야 합니다. 귀하의 갤럭시 전화에 도구를 연결 하는 것은 너무 쉽습니다. 이 제품군은 일반적으로 다양 한 클라우드 서비스에서 동기화 되지 않는 SMS 대화 및 기타 콘텐츠를 동기화 하는 경우에 매우 유용 합니다. 애플 리 케이 션은 아이폰에서 안 드 로이드에 스위치를 만드는 데 도움이-갤럭시 전화 뿐만 아니라 구동. 당신은 갤럭시 전화가 없는 경우, 당신은 여전히 응용 프로그램을 다운로드 하 여 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. Samsung 똑똑한 스위치로, 당신은 더 이상 개인적인 파일 유형을 따로따로 이동할 필요 없다. 이미지, 비디오, 텍스트, 오디오 등 거의 모든 파일 형식을 이동할 수 있습니다. 스위치 응용 프로그램은 또한 윈도우 모바일 및 블랙베리 장치와 호환 됩니다. 또한 무선으로, 케이블 또는 데스크톱 앱을 통해 다양 한 방법으로 정보를 전송할 수 있습니다.

애플 리 케이 션은 안 드 로이드, 윈도우 모바일 및 블랙베리의 모든 버전과 함께 작동 합니다. ios에 관한 한, 지원은 ios에서 시작 5, 거의 모든 아이폰 사용자가 최신 ios 버전에서 매우 인상적입니다. 그래서 새로운 장치의 흥분은 압도적인 질문으로 단련 된 수 있습니다-„어떻게이 새로운 장치에 내 모든 오래 된 콘텐츠를 받을 수 있나요?” 하지만 만약 당신이 그 다음에는 걱정할 필요가 없습니다, 삼성 스마트 스위치에 감사를 전환할 수 있는 새로운 삼성 장치. 그래서 삼성 스마트 스위치는 전환을 할 수 있는 몇 가지 방법에 대해 얘기해 보자. 삼성 스마트 스위치 PC 최신 버전은 Windows 및 Mac 용 사용할 수 있습니다. Google Play에서 스마트 스위치 앱을 직접 다운로드할 수 있습니다. smartswitch 애플 리 케이 션을 위한 모바일 장치와 함께이 사이트를 방문 하십시오. 귀하의 새 장치를 반환 하 고 오래 된 장치의 유지 하려는 경우, 반환은 장치가 원래 포장에 반환 될 것을 제한 요구 사항 없이 포함 삼성 표준 장치 평가판 정책을 준수 해야 합니다, 같은 새로운 조건 및 그것의 본래 분 대 및 부속품 및 물자 전부로 그것과 함께 (새로운 상태에서 모두 같이). 표준 삼성 장치 평가판 정책의 유일한 예외는 귀하의 휴대 전화는 고객이 영수증을 30 일 이내에 (오히려 표준 15 일 반환 창이 아닌) 접수 되어야 한다는 것입니다.

삼성 표준 장치 평가판 정책을 검토 하 여 새 장치를 반환할 수 있는지 확인 하십시오. © 2016 삼성 전자 미국, inc. 삼성, 삼성 스마트 스위치, 삼성 갤럭시, 갤럭시 S는 삼성 전자 주식회사의 모든 상표 또는 등록 상표입니다.

Komentarze są wyłączone.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do witryny internetowej hmpstrojny.pl

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zamknij