Czas na zwrot towaru to 14 dni. Kupujący pokrywa koszty wysyłki w przypadku, gdy część nie pasuję do jego samochodu. Do zwrotu zawsze należy dołączyć dowód zakupu (znajdujący się pod listem przewozowym). 

Zwrot rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki sprzedającemu. Nieuzasadnione zwroty nie będą rozpatrywane.