Złomowanie auta to decyzja, którą podejmujemy po wypadku lub długim użytkowaniu auta. Niezależnie od tego, czy pojazd został poważnie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, czy po prostu osiągnął kres swojej żywotności, oddanie go do skupu złomu wydaje się być najlepszą opcją. W takiej sytuacji wielu kierowców zastanawia się, co dzieje się z ich polisą OC lub AC. Czy można odzyskać część składki? Jakie kroki należy podjąć w stosunku do ubezpieczyciela? Oto kilka kluczowych informacji na ten temat.

Polisa OC a złomowanie samochodu

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy OC (Odpowiedzialność Cywilna). Jest to ubezpieczenie obowiązkowe pokrywające szkody wyrządzone osobom trzecim, do których doszło podczas użytkowania pojazdu. Jeżeli jednak zdecydujesz się na złomowanie auta, polisa OC przestaje być wymagana. Co dzieje się z pieniędzy, które przeznaczyłeś na opłacenie składki?

  • Jeśli polisa została opłacona na cały rok, w wielu przypadkach można ubiegać się o zwrot niewykorzystanej jej niewykorzystanej części. Aby to zrobić, należy skontaktować się z ubezpieczycielem i dostarczyć mu odpowiednie dokumenty potwierdzające złomowanie pojazdu.
  • Po złomowaniu pojazdu warto jak najszybciej odstąpić od umowy ubezpieczenia. W przeciwnym razie, w przypadku nieprzedłużenia polisy OC na kolejny okres, możemy narazić się na sankcje finansowe.

Polisa AC (Autocasco) a złomowanie samochodu

Jeśli posiadasz polisę AC, która pokrywa szkody w twoim własnym pojeździe, oprócz zwrotu składki za niewykorzystany okres, możesz też ubiegać się o odszkodowanie. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w której np. samochód został złomowany bo uległ dużym, nieopłacalnym do naprawienia uszkodzeniom, które były objęte ochroną AC. Warto jednak pamiętać, że:

  • Wysokość odszkodowania będzie zależała od wartości samochodu tuż przed jego uszkodzeniem oraz od wartości resztkowej pojazdu po uszkodzeniu (wylicza ubezpieczyciel).
  • W przypadku szkody całkowitej (gdy koszty naprawy przekraczają wartość auta przed wypadkiem), ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie równowartościowe wartości auta przed zdarzeniem.

Jak prawidłowo zakończyć umowę ubezpieczenia?

Aby prawidłowo zakończyć umowę ubezpieczenia po złomowaniu auta, konieczne jest dostarczenie do ubezpieczyciela odpowiednich dokumentów, w tym dowodu rejestracyjnego z adnotacją o wyrejestrowaniu pojazdu oraz potwierdzenia złomowania auta wystawionego przez stację demontażu.

Po przedłożeniu tych dokumentów, ubezpieczyciel powinien rozpocząć procedurę zwrotu niewykorzystanej części składki oraz zakończenia umowy.

Złomowanie auta i konsekwencje z tym związane

Decyzja o złomowaniu auta niesie za sobą wiele konsekwencji, także w zakresie ubezpieczenia. Pamiętaj o zakończeniu umowy z ubezpieczycielem lub kontynowaniu jej, ale na nowym samochodzie. W takiej sytuacji możesz liczyć na zwrot niewykorzystanej składki, a w przypadku AC i szkody całkowitej lub częściowej, także na wypłatę odszkodowania.