W dzisiejszych czasach samochody stały się łatwo dostępnym środkiem komunikacji. Ich duża ilość na rynku spowodowała drastyczny spadek wartości pojazdów. Dlatego, często zdarza się, że auto, które ulegnie uszkodzeniu w wyniku na przykład stłuczki staje się bezwartościowe, ponieważ koszty jego naprawy przekraczają wartość pojazdu. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi stacja demontażu pojazdów, posiadająca odpowiednie zezwolenie i zajmująca się złomowaniem aut, auto złomem, auto szrotem.

Po złomowaniu samochodu otrzymasz zaświadczenie niezbędne do wyrejestrowania samochodu w wydziale komunikacji w odpowiednim urzędzie, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu – co należy zrobić?

1. W stacji demontażu pojazdów, należy przedstawić, że auto jest naszą własnością. Następnie nasz pojazd zostaje przyjęty do kasacji, a my otrzymamy pokwitowanie oddania pojazdu do
recyclingu.
Dokumenty potrzebne do przekazania pojazdu do stacji demontażu:

  • dowód osobisty właściciela,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu,
  • tablice rejestracyjne,
  • umowa kupna sprzedaży (jeśli samochód nie został przerejestrowany na obecnego właściciela).

2. Kolejnym krokiem jest udanie się do wydziału komunikacji w miejscu naszego zameldowania, celem przedstawienia pokwitowania o zezłomowaniu pojazdu. Dzięki temu będziemy mogli wyrejestrować nasz samochód z bazy pojazdów zarejestrowanych.
Niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do wyrejestrowania pojazdu są:

  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu,
  • tablice rejestracyjne,
  • zaświadczenie o przyjęciu auta do recyklingu lub stacji demontażu pojazdów.

3. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do ubezpieczyciela, w którym pojazd był ubezpieczony i dopilnowanie anulowania ubezpieczenia. Zgłoszenie o kasacji pojazdu spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy OC z dniem zezłomowania pojazdu.

Dokonując wszystkich tych czynności, wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu nie będzie żadnym problemem. Również ubezpieczyciel nie będzie wzywał nas do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczenia lub zapłaty za jej kontynuację na kolejny rok.