Proces złomowania dotyczy pojazdów ocenionych jako nienadające się do dalszego użytkowania. Ocena ta jest wynikiem różnych czynników, ale najczęstszym jest zły stan techniczny pojazdu. Może to być spowodowane jego wiekiem i stopniem eksploatacji lub stanowić efekt wypadku. Jeśli elementy składowe auta zostaną ocenione jako niezdatne do naprawienia lub renowacji albo jeśli koszty byłyby większe niż wartość samochodu, to złomowanie jest jedynym słusznym rozwiązaniem. Jak w skrócie przebiega kasacja samochodów?

– pojazd jest wycofywany z użytkowania,
– demontaż (połączony z segregacją sprawnych i uszkodzonych części),
– utylizacja komponentów nienadających się do dalszego użytkowania.

Zanim jednak dojdzie do kasacji, należy się do niej przygotować.

Od czego zacząć?

Jakie kroki musimy podjąć, jeśli myślimy o skasowaniu swojego auta?

Po pierwsze, konieczne jest znalezienie najbliższej stacji demontażu pojazdów i upewnienie się, że jej działalność jest w stu procentach legalna – w tym celu warto wejść na stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego, gdzie musi być zamieszczona taka informacja.

Po drugie, musimy pamiętać o odpowiednich dokumentach, ponieważ brak jednego oświadczenia uniemożliwi zrealizowanie usługi. Podstawowe dokumenty, jakie należy dostarczyć to:

– dowód rejestracyjny,
– karta pojazdu (chyba że nie została ona wydana),
– dowód osobisty właściciela pojazdu.

Warto wspomnieć o kilku szczególnych dokumentach:

– upoważnienie współwłaściciela (jeśli pojazd ma większą liczbę właścicieli, to wszyscy muszą wyrazić zgodę na złomowanie),
– Zwrotne Przeniesienie Własności od banku (innymi słowy – cesja; dokument jest konieczny w przypadku samochodów kupionych na kredyt).

Pracownicy SDP również mają zobowiązania formalne wobec klientów. Właściciel pojazdu musi otrzymać następujące dokumenty:

– zaświadczenie o demontażu pojazdu,
– unieważnienie tablic rejestracyjnych,
– unieważnienie dowodu rejestracyjnego,
– unieważnienie karty pojazdu (o ile została wydana).

Z tymi dokumentami udajemy się do Wydziału Komunikacji – w okresie nie dłuższym niż trzydzieści dni od ich wystawienia – żeby oficjalnie wyrejestrować samochód. Do tego procesu będą nam potrzebne następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek dotyczący wyrejestrowania auta,
– dowód rejestracyjny,
– tablice rejestracyjne,
– zaświadczenie o przekazaniu pojazdu posiadającego numer VIN (może też być numer nadwozia, podwozia lub ramy) do SDP,
– karta pojazdu (o ile była wydana).

Nie zapomnijmy również o poinformowaniu ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu!

Jak przebiega demontaż?

Sam demontaż można podzielić na trzy części:

– konieczność przeprowadzenia właściwej oceny sprawności auta i oszacowania, czy jakieś komponenty nadają się do ponownego użycia lub na sprzedaż,

– po wstępnych ocenach należy wydobyć z auta wszystkie niebezpieczne części, takie jak akumulator czy poduszki powietrzne,

– na końcu dokonuje się osuszania pojazdu z substancji szkodliwych, można tu wymienić chociażby płyn hamulcowy, olej silnikowy czy płyn chłodniczy. Oczywiście konieczne jest jeszcze usunięcie resztki paliwa z baków i wszystkich filtrów, niezależnie od stanu, w jakim się znajdują.

Tak przygotowany samochód może bez najmniejszych przeszkód trafić do kasacji i przetworzenia na surowce wtórne (aluminium, szkło, miedź, guma z opon itd.). Stacje demontażu pojazdów prowadzą swoją działalność w zgodzie z zasadami ekologii, cała procedura jest zatem przeprowadzona w taki sposób, aby zminimalizować zanieczyszczanie środowiska naturalnego.