Złom i jego klasyfikacja

Złomem nazywamy metalowe przedmioty, przeznaczone do wykorzystania w procesie recyklingu m.in. przy kasacji pojazdu poprzez ich ponowne przetopienie, czyli złomowanie w piecach hutniczych. Do złomu zaliczamy m.in.: wyroby metalowe skorodowane i nie nadające się do naprawy, metalowe odpady produkcyjne, wyeksploatowane samochody, maszyny, urządzenia i ich części, uszkodzone mechanicznie konstrukcje stalowe…

Chcesz skasować auto? Zobacz jak

Proces złomowania dotyczy pojazdów ocenionych jako nienadające się do dalszego użytkowania. Ocena ta jest wynikiem różnych czynników, ale najczęstszym jest zły stan techniczny pojazdu. Może to być spowodowane jego wiekiem i stopniem eksploatacji lub stanowić efekt wypadku. Jeśli elementy składowe auta zostaną ocenione jako niezdatne…