Kiedy samochód staje się niezdatny do jazdy lub jego naprawa jest nieekonomiczna, często podejmujemy decyzję o oddaniu go na złom. Złomowanie samochodu to jednak nie tylko pozbycie się starego pojazdu. To cały proces, który wymaga dopełnienia formalności, aby możliwe było wyrejestrowanie auta. Zobacz, z jak to wygląda w praktyce.

Kiedy warto zastanowić się nad złomowaniem?

W momencie, gdy naprawa samochodu jest nieopłacalna lub gdy pojazd stał się niebezpieczny dla innych użytkowników drogi, warto rozważyć jego złomowanie. Stare, zniszczone pojazdy są nie tylko źródłem potencjalnych zagrożeń, ale też mogą generować dodatkowe koszty związane z utrzymaniem czy naprawami. Zalegając na parkingu czy podwórku pojazd szpeci i zajmuje miejsce, podczas gdy jego złomowanie może jeszcze wygenerować pewne zyski dla właściciela.

Wybór punktu złomowania

Kiedy już podejmiesz decyzję o złomowaniu auta, pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego punktu, który posiada wymagane uprawnienia do demontażu pojazdów. Ważne jest, by był to punkt legalnie działający i spełniający wszystkie wymogi środowiskowe. Podstawą całej transakcji musi być umowa stanowiąca podstawę do wyrejestrowania. Poniżej znajdziesz listę dokumentów, jakie należy ze sobą zabrać.

Przygotowanie dokumentacji samochodu

Przed udaniem się do punktu złomowania, trzeba przygotować wszystkie niezbędne dokumenty:

  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • karta pojazdu (jeśli jest),
  • zaświadczenie o przeprowadzonym przeglądzie technicznym (jeśli jest aktualne),
  • oryginalny dowód własności pojazdu lub umowę jego kupna-sprzedaży.

Wyrejestrowanie samochodu

Właściwe złomowanie pojazdu wiąże się z jego wyrejestrowaniem. To ważny krok, który zwalnia właściciela z obowiązku płacenia składek OC czy przeglądów technicznych. Proces wyrejestrowania pojazdu przeprowadza się w wydziale komunikacji odpowiedniego starostwa.

Po dostarczeniu samochodu do punktu złomowania, właściciel otrzyma tzw. „zaświadczenie o demontażu”, które jest niezbędne do wyrejestrowania pojazdu. Jednocześnie w tym samym miejscu należy oddać niepotrzebne już tablice rejestracyjne.

Podatek i OC – czy trzeba zapłacić?

Z chwilą złomowania i wyrejestrowania samochodu, właściciel jest zwolniony z obowiązku płacenia składki OC. Warto jednak pamiętać, aby samodzielnie poinformować ubezpieczyciela o złomowaniu pojazdu i przekazać mu zaświadczenie o demontażu.

A co z kwestiami podatkowymi? Jeśli samochód był używany w celach zarobkowych lub był środkiem trwałym w działalności gospodarczej, jego złomowanie może wiązać się z koniecznością dokonania odpowiednich korekt w ewidencji podatkowej. Oczywiście szczegółowych informacji o tym warto zasięgnąć u księgowej lub w Urzędzie Skarbowym.

Złomowanie samochodu to nie tylko kwestia pozbycia się starego pojazdu, ale też konieczność poznania i przestrzegania pewnych formalności. Mają one na celu ochronę Twoich interesów, jak również środowiska naturalnego.