Kiedy kupujemy nowy samochód lub sprzedajemy ten, który posiadaliśmy, ważnym krokiem jest jego wyrejestrowanie. Proces ten regulowany jest przepisami prawa, a zaniedbanie czy opieszałość w tym zakresie może prowadzić do konsekwencji prawnych czy finansowych. Żeby ich uniknąć, dowiedz się, ile dokładnie czasu jest na dopełnienie formalności.

Wyrejestrowanie pojazdu – kiedy i po co?

Wyrejestrowanie pojazdu jest konieczne w wielu sytuacjach: sprzedaży, przekazaniu na złom, wywiezieniu za granicę na stałe czy w przypadku kradzieży. Dzięki temu urząd ma świadomość, że dany pojazd nie uczestniczy już w ruchu drogowym na terytorium naszego kraju.

Zgodnie z obowiązującym prawem, właściciel takie wycofanego z ruchu pojazdu ma obowiązek wyrejestrowania go w ciągu 30 dni od daty, gdy przestał on być używany na drogach. W przypadku sprzedaży, okres ten liczy się od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

Jak wygląda procedura wyrejestrowania?

Aby wyrejestrować pojazd, należy zgłosić się do odpowiedniego Wydziału Komunikacji w Twoim miejscu zamieszkania i uiścić opłatę 10 zł (jeden właściciel). Będzie tam wymagane przedłożenie dokumentów takich jak:

  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu,
  • potwierdzenie zapłaty podatku od środków transportowych.

W niektórych sytuacjach konieczne może być również dostarczenie dokumentu potwierdzającego, że samochód został przekazany na złom lub wywieziony za granicę. Jeśli auto miało dwóch współwłaścicieli, potrzebne będzie też upoważnienie od nich.

A co z dowodem rejestracyjnym? Przy wyrejestrowaniu nie trzeba go okazywać.

Konsekwencje niewyrejestrowania pojazdu

Zaniedbanie obowiązku wyrejestrowania pojazdu w wyznaczonym terminie może prowadzić do nałożenia kary pieniężnej. Wynosi ona w 2023 roku od 200 do 1000 złotych. W praktyce, jeśli pojazd nie zostanie wyrejestrowany, ciąży na nim dalej obowiązek ubezpieczenia OC oraz opłacania stosownego podatku.

Wyjątki od reguły

W pewnych sytuacjach termin do wyrejestrowania pojazdu może być inny. Na przykład, jeśli auto zostało skradzione, obowiązek wyrejestrowania powinien zostać dopełniony natychmiast po zgłoszeniu kradzieży na policję. Inny przypadek to sprowadzenie samochodu z zagranicy –  tutaj proces wyrejestrowania poprzedniego pojazdu i zarejestrowania nowego musi być wykonany w ciągu 30 dni od daty przywiezienia auta do kraju.

Czy można wyrejestrować pojazd online?

W dobie cyfryzacji wiele spraw urzędowych można załatwić przez Internet. Jednak, co do zasady, wyrejestrowanie pojazdu wymaga wizyty w urzędzie. Jeśli jednak ten oferuje możliwość przekazania dokumentów elektronicznie czy pocztą, można rozważyć skorzystanie z tej opcji.

Wyrejestrowanie pojazdu to ważny krok w procesie sprzedaży, przekazania na złom, kradzieży czy wywiezienia auta za granicę. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, co do procedury czy terminów, skonsultuj się z właściwym urzędem komunikacyjnym.