Nieprzerejestrowanie samochodu to zazwyczaj skutek naszej niewiedzy czy zaniedbania. Niestety brak znajomości prawa szkodzi i potwierdza się to także tutaj. Zobacz, dlaczego nie warto zapominać o formalnościach w momencie zakupienia czy zbycia pojazdu. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje. Zapraszamy!

Co to oznacza przerejestrowanie samochodu?

Przerejestrowanie samochodu to proces zmiany danych dotyczących właściciela pojazdu w ewidencji. Jest to wymagane w wielu sytuacjach, takich jak zakup nowego samochodu, dziedziczenie pojazdu czy jego sprzedaż. Proces ten gwarantuje, że wszelkie obowiązki i prawa związane z posiadaniem samochodu są przenoszone na nowego właściciela. Powinieneś zatem, nawet z uwagi na ochronę własnych interesów, dopilnować jego prawidłowego przebiegu oraz finalizacji.

Dlaczego przerejestrowanie jest ważne?

Przerejestrowanie samochodu pozwala państwu na dokładne monitorowanie liczby i rodzaju pojazdów znajdujących się w jego granicach. Ułatwia to planowanie infrastruktury drogowej, kontrolę emisji spalin oraz gwarantuje, że w przypadku kolizji czy innych incydentów drogowych odpowiedzialność będzie można przypisać do właściwej osoby.

Jakie są kary za nieprzerejestrowanie samochodu?

Polskie prawo nie przewiduje kar za nieprzerejestrowanie samochodu w ciągu ustawowych 30 dni od zmiany właściciela. Zgodnie z zapisami artykułu 74a ust. 4 pkt 2 ustawy prawa drogowego konsekwencje karne czy administracyjne nie dosięgają właścicieli aut zarejestrowanych w Polsce.

W przypadku aut, które są sprowadzane z zagranicy, przepisy nie są już tak liberalne. Brak rejestracji takiego samochodu w Polsce (przez właściciela lub handlarza – osobę pośredniczącą w transakcji) może skutkować mandatem w wysokości od 200 do 1000 zł.

Ponadto z podobnymi sankcjami trzeba liczyć się w przypadku:

  • niepoinformowania właściwego urzędu o nabyciu pojazdu (grzywna od 200 do 1000 złotych),
  • niepoinformowanie właściwego urzędu o zbyciu pojazdu (grzywna od 200 do 1000 złotych).

Przerejestrowanie auta – o tym należy pamiętać

Unikanie kary jest proste – wystarczy przerejestrować samochód w odpowiednim czasie, pamiętając przy tym o najważniejszych rzeczach:

  • pozyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów – do przerejestrowania potrzebne są różne dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny, karta pojazdu czy aktualne ubezpieczenie OC,
  • wizycie w odpowiednim urzędzie – w zależności od miejsca zamieszkania, przerejestrowanie pojazdu odbywa się w różnych instytucjach – może to być wydział komunikacji lub inna jednostka odpowiedzialna za rejestrację pojazdów,
  • uiszczenie opłaty rejestracyjnej – przerejestrowanie pojazdu jest zazwyczaj płatne, choć opłaty mogą się różnić w zależności od wielu czynników.

Tylko w niektórych sytuacjach za nieprzerejestrowanie zakupionego auta grozi kara. Jeśli nie masz pewności, jak należy postąpić w Twoim przypadku, skonsultuj się z właściwym wydziałem lub starostą i poproś o konsultację.