Akumulator to urządzenie przeznaczone do gromadzenia energii. Jego podstawową zaletą jest możliwość wielokrotnego doładowywania, co przekłada się na żywotność urządzenia magazynującego. Niestety z czasem nawet najlepszej jakości akumulator traci swoje właściwości, czego symptomem jest krótsza praca urządzenia po pełnym naładowaniu. W przypadku akumulatorów samochodowych o ich zużyciu świadczyć może m.in. problem z odpaleniem samochodu w mroźny dzień. Co zrobić ze zużytym akumulatorem?

Gdzie oddać zużyty akumulator?

W przypadku akumulatorów samochodowych zużyte urządzenie magazynujące należy oddać w miejscu, w którym dokonujemy zakupu nowego akumulatora. W praktyce jednak, zużyte akumulatory nie zawsze są oddawane – często są na tyle sprawne, iż z magazynowanej przez nie energii można jeszcze korzystać w warsztacie, garażu lub innym miejscu, w którym nie mamy bezpośredniego dostępu do energii elektrycznej. Takie użytkowanie zużytych akumulatorów nie musi oznaczać niczego złego – pod warunkiem, iż po całkowitej utracie ich przydatności zostaną oddane do utylizacji w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejsc, które specjalizują się w fachowej utylizacji niebezpiecznych odpadów, czyli w skupie akumulatorów.

Co istotne, akumulatorem są również baterie, które użytkujemy w domowej elektronice – od pilota do telewizora, aż po laptop. Wymieniając baterie w urządzeniu elektronicznym lub elektronarzędziach często nie mamy możliwości zwrotu zużytej baterii w sklepie – jak ma to miejsce w przypadku akumulatorów samochodowych. Nie oznacza to bynajmniej, że zużyta bateria może trafić do kosza na śmieci. Zużyte baterie, akumulatory niezależnie od pojemności, kształtu i przeznaczenia powinny trafić do dedykowanego w tym celu pojemnika na odpady niebezpieczne lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dlaczego akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci?

Baterie tego typu zawierają różne substancje, które są niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Obecność tych substancji w konstrukcji akumulatorów wiąże się z koniecznością odpowiedniej utylizacji urządzeń magazynujących, którą można przeprowadzić wyłącznie w określony sposób. Temu służy selektywna zbiórka odpadów oraz ich recycling i przetwarzanie.