Samochodu zniszczonego możemy pozbyć się na wiele legalnych sposobów, niemal w każdym przypadku uzyskując za wrak określoną kwotę pieniężną. Niektórzy właściciele starych pojazdów decydują się jednak na nie do końca legalne porzucenie ich przy drodze lub w innym wybranym miejscu. Wraki takie zalegają niekiedy tygodniami lub nawet miesiącami, zanim do ich usunięcia wezwane zostaną odpowiednie służby. W tym artykule skupiamy się na odpowiedzialności związanej z taką sytuacją – podpowiadamy kto i w jakich sytuacjach będzie ją musiał ponieść oraz czy możliwe jest swobodne przejęcie samochodu niesprawnego i porzuconego.

Czym jest porzucony wrak samochodu?

Wbrew pozorom zdefiniowanie tego pojęcia nastręcza wielu trudności. Najczęściej utożsamia się wrak z samochodem porzuconym, pozbawionym tablic rejestracyjnych lub nieużywany przez długi czas. Liczy się pod tym względem zarówno wiek pojazdu, data ostatnich wykonanych badań technicznych oraz dostępność względem osób nieuprawnionych (np. poprzez otworzone drzwi) i zniszczone wnętrze kabiny.

Firmy ubezpieczeniowe stosują nieco odmienne kryteria definicyjne – uważają, że z wrakiem samochodu mamy do czynienia wtedy, gdy pojazd uległ szkodzie całkowitej lub został uszkodzony w takim stopniu, że koszta naprawy przekroczą 70% jego całkowitej wartości. Najczęściej wraki takie oddawane są na autozłom.

Usuwanie wraków samochodów

Usunięcie wraku samochodu zależy w dużym stopniu od miejsca jego zlokalizowania. Drogi publiczne nie stanowią pod tym względem większego problemu, które pojawiają się w przypadku dróg wewnętrznych, parkingów, placów i ścieżek rowerowych. Ponieważ nie są one zaliczane do dróg publicznych, a ponadto mogą znajdować się w strefie ruchu lub też zamieszkania, odpowiedzialnym za usunięcie wraku mogą być albo służby publiczne, albo zarządca danego terenu. Największe problemy dotyczą właścicieli prywatnych działek, na których zalegają porzucone wraki, a które z uwagi na swój stan mogą stanowić niebezpieczeństwo dla znajdujących się w pobliżu ludzi.

Porzucone pojazdy mogą stać się z czasem własnością gminy, jeśli ich właściciel (po zidentyfikowaniu) nie rozwiąże problemu ich kasacji, lub też nie udało się ustalić osoby upoważnionej do odbioru. Warto jednak podkreślić, że zapisy prawne regulujące tę sytuację są dość skomplikowane i niekiedy może okazać się, że samochód jednak nie może zostać zezłomowany w ramach działania lokalnych służb. Ponadto odmienne regulacje dotyczą samochodów, które z uwagi na miejsce porzucenia stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego, widoczności kierowców lub w inny sposób utrudniają korzystanie z drogi.

Czy można przyjąć wrak samochodu?

Porzucone auto formalnie wciąż powinno posiadać właściciela, dlatego nie można przejąć go bez podpisania odpowiedniej umowy zakupu-sprzedaży. Dotyczy to nawet pojazdów zupełnie niesprawnych i niemożliwych do użytkowania. W sytuacjach, gdy wrak przechodzi na własność gminy bądź powiatu – może ona dysponować nim zgodnie ze swoim interesem i sprzedać w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych.