Gwarancja udzielana jest na czas 30 dni, liczonych od daty na dowodzie zakupu. Reklamacja będzie uwzględniona z dołączonym dowodem zakupu (znajdującym się pod listem przewozowym) w innym przypadku reklamacja nie będzie uznawana. Otrzymaną paczkę należy otworzyć w obecności kuriera w celu sprawdzenia stanu towaru. 

Reklamacje przyjmujemy telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres:
reklamacje@hmpstrojny.pl

Paczki za pobraniem nie będą przyjmowane.