• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

      POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI FIRMY TO ROK 1990. OBECNIE WIODĄCA DZIAŁALNOŚĆ FIRMY TO OBRÓT ZŁOMEM I JEGO ODZYSK. PIERWSZA DECYZJA ZEZWALAJACA NA ZBIÓRKĘ I TRANSPORT ODPADÓW ZŁOMU WYDANA BYŁA W 2001 ROKU .OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE DECYZJE NA ZBIÓRKĘ I TRANSPORT ODPADÓW ORAZ ICH ODZYSK WAŻNE SĄ DO 2019R. UKIERUNKOWANIE SIĘ NA W/W DZIAŁALNENOŚĆ I ZAOPATRZENIE SIĘ W SPECJALISTYCZNE ŚRODKI TRANSPORTU ORAZ ZAŁADUNKU SPOWODOWAŁY, ŻE JESTEŚMY BARDZO KONKURENCYJNI NA RYNKU LOKALNYM CZYLI POW.BUSKI,POW. OPATOWSKI, POW. STASZOWSKI I INNE. PRZEŁOMOWYM OKRESEM W DZIAŁALNOŚCI FIRMY BYŁ ROK 2004 W KTÓRYM DOKONANO ZKUPU SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM A W DALSZYM OKRESIE KILKADZIESIĄT KONTENERÓW. W  ROKU 2011 DOKONANO ZAKUPU PRASONOŻYC MOBILNYCH O WADZE 45 TON CO POZWALA KONKUROWAĆ Z FIRMAMI Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI.

W ROKU 2009 PO WYBUDOWANIU PLACU SKŁADOWEGO USZCZELNIONEGO FOLIĄ OLEJOODPORNĄ,ZAMONTOWANIU DWÓCH SEPARATORÓW, WYBUDOWANIU BOKSÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWANIU BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO UZYSKANO POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU CO BYŁO ZASADNICZYM KROKIEM NAPRZÓD ABY SPEŁNIĆ NAJŚWIEŻSZE USTAWOWE PRZEPISY ZWJĄZANE Z OCRONĄ ŚRODOWISKA. OBECNIE FIRMA SZCZEGÓŁOWO PRZESTRZEGA ZASAD ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA.W ZWIĄZKU Z TYM PROWADZONA JEST EWIDENCJA ODPADÓW,PRZEKAZYWANE SĄ ROCZNE SPRAWOZDANIA DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO DOT. OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH .ODPADY ZŁOMU SKŁADOWANE SĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY I OZNACZONE WŁAŚCIWYM KODEM,SEPARATORY PRZEGLĄDANE SĄ OKRESOWO CO TRZY MIESIĄCE I CZYSZCZONE W RAZIE POTRZEBY ŚRODKIEM ALKALICZNYM SŁUŻĄCYM DO TYCH CELÓW .PODSTAWĄ DO CZYSZCZENIA SEPARATORÓW JEST USYSKANA DECYZJA NA WYTWARZANIE ODPADÓW.JAKO JEDYNY PODMIOT W TYM REJONIE MAMY NADANY PRZEZ GŁOWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA NUMER REJESTROWY UPRAWNIAJĄCY DO ZBIÓRKI ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH.

FIRMA ZATRUDNIA OBECNIE KILKU PRACOWNIKÓW KTÓRZY POSIADAJĄ POTRZEBNE KWALIFIKACJE SA TO: KIEROWCY, OPERATOR KOPARKI, PRZECINACZ GAZOWY,OPERATOR ŻURAWIA,OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, MAGAZYNIER.CZĘŚĆ SZKOLEŃ FINANSOWANE BYŁO Z BUDŻETU FIRMY.

WPŁYWY HANDLOWE FIRMY ZLOKALIZOWANE SĄ NA CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I MAŁPOLSKIEGO.ODPADY ZŁOMU POZYSKIWANE SĄ Z DUŻYM POWODZENIEM OD DOSTAWCÓW INDYWIDUALNYCH ,PODMIOTÓW HANDLOWYCH I PRODUKCYJNYCH JAK RÓWNIEŻ Z PRZETARGÓW DOTYCZĄCYCH W/W SUROWCA.